Pravo na povlačenje – Lovidovi

Pravo na povlačenje

Imate pravo otkazati ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.

Razdoblje otkazivanja je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste imenovali i koja nije prijevoznik preuzeli posjed posljednje robe.

Da biste ostvarili svoje pravo na odustajanje, morate nas obavijestiti (lovidovi UG, Dinkelbergstrasse10, 79639 Grenzach-Wyhlen, support@kuvet.eu, Baden-Württemberg, telefon: +4915251009429 putem jasne izjave (npr. Pismo poslano poštom ili E -Mail) vaše odluke da odustanete od ovog ugovora. Možete koristiti priloženi obrazac za odustajanje, koji nije obvezan.

Da biste ispoštovali rok za otkazivanje, dovoljno je da pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na otkaz prije isteka razdoblja otkazivanja.

Posljedice povlačenja

Ako odustanete od ovog ugovora, dat ćemo vam sve uplate koje smo od vas primili, uključujući troškove dostave (s izuzetkom dodatnih troškova koji nastaju odabirom druge vrste isporuke od najjeftinije standardne dostave koju nudimo imati), koji će se otplatiti odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo dobili obavijest o vašem otkazivanju ovog ugovora. Za ovu otplatu koristit ćemo ista sredstva plaćanja koja ste koristili za prvotnu transakciju, osim ako s vama nije izričito dogovoreno nešto drugo; Ni u kojem slučaju neće vam biti naplaćene naknade za ovu otplatu. Otplatu možemo odbiti dok ne vratimo robu ili dok ne dostavite dokaze da ste je vratili, ovisno o tome što je ranije.


Robu nam morate vratiti ili predati odmah, a u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o otkazivanju ovog ugovora. Rok se poštuje ako robu šaljete prije isteka razdoblja od četrnaest dana. Svaki gubitak vrijednosti robe morate platiti samo ako je taj gubitak vrijednosti posljedica rukovanja robom koja nije potrebna za provjeru prirode, svojstava i funkcionalnosti robe.

Obrazac za povlačenje

(Ako želite otkazati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.)

  • Alovidovi UG, Dinkelbergstrasse10 , 79639 Grenzach-Wyhlen, support@lovidovi.de, Baden-Württemberg
  • Ja / mi (*) ovime opozivamo ugovor koji smo zaključili ja / mi (*) o kupnji sljedeće robe (*) / pružanju sljedeće usluge (*)
  • Naručeno (*) / primljeno (*)
  • Ime potrošača
  • Adresa potrošača
  • Potips potrošača (samo kod obavijesti na papiru)
  • Datum

 

(*) Izbrišite tamo gdje nije primjenjivo.

HR
HR